AED (Automatische Externe Defibrillator)

AED

In ons land worden wekelijks ongeveer 300 mensen getroffen door een circulatiestilstand. Vaak (bij ongeveer 65%) ziet men dat er een dodelijke hartritmestoornis, het zogenaamde ventrikelfibrilleren, bestaat tijdens de eerste minuten. Hier helpt, naast het snel vaststellen dat het om een reanimatie gaat, 112 alarmeren en direct reanimeren, maar één ding: zo vroeg mogelijk een elektroshock toedienen waarmee deze ritmestoornis opgeheven kan worden. Zo wordt de kans van het slachtoffer van een circulatiestilstand op overleven verhoogd tot wel 75%!

Wat is een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator ? Dit is een apparaat waarmee op eenvoudige en veilige wijze een stroomstoot toegediend kan worden bij een slachtoffer van een circulatiestilstand ten gevolge van een dodelijke hartritmestoornis, het ventrikelfibrilleren (ook wel kamerfladderen genoemd). Landelijk wordt gestreefd naar een situatie waarbij een slachtoffer van een circulatiestilstand binnen zes minuten hulp geboden krijgt. Daarom is, of wordt, er op steeds meer locaties is een AED geïnstalleerd, bijvoorbeeld op postkantoren, sporthallen en supermarkten. Ook Ú kunt een AED ( Automatische Externe Defibrillator) leren bedienen. Wat is er voor nodig?

Bent U in het bezit van een geldig reanimatiecertificaat dan leert u in één avond, naast het opfrissen van de basisreanimatie, zowel in theorie als praktijk, op een zo effectief en veilig mogelijke manier, de AED te bedienen. Heeft U nog geen reanimatieopleiding?

NMT Reanimatie Opleidingen leert U om de BLS (basisreanimatie) als ook de AED adequaat en verantwoord toe te passen.

Na deze cursus kunt u zich desgewenst aanmelden bij HartslagNu (zie Links op deze site) U kunt bij het registreren opgeven dat u de cursus gevolgd heeft bij NMT Reanimatie en de laatste cursusdatum opgeven.